Västra Götalandsregionen har tagit ett politiskt beslut 2011 att bedriva all ambulanssjukvård i egen regi from 2012-10-01.

Westambulans AB avslutar därmed sitt uppdrag inom Bohus Väst ( Sotenäs, Lysekil och Orust. )

Kontakt
Kent Lagrell 0705-168789
kent.lagrell@westambulans.se

Lasse Ekdal 0705-877592
lasse.ekdal@westambulans.se

info@westambulans.se